Przedstawiciele IBBC Group wzięli udział w prezentacji raportu ośrodka analitycznego Polityka Insight „Co przyniosły inwestycje zagraniczne. Wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu”, która odbyła się 1 marca w Ministerstwie Rozwoju. 

wywiad

Analitycy oszacowali, że wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) w Polsce na koniec 2015r. wyniosła 712,1 mld zł, co stanowi 39,6 % PKB. Inwestycje te przyczyniły się do wzrostu popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, pojawienia się nowoczesnych technologii, rozwoju przedsiębiorstw, usprawnienia procesów produkcyjnych i łańcuchów dostaw, poprawy produktywności firm i ich pracowników, podwyżek płac i spadku bezrobocia, a w konsekwencji wzrostu PKB Polski.

Największym inwestorem bezpośrednim w Polsce były Niemcy – łączna wartość ich inwestycji wyniosła 135,9 mld zł, czyli 19,1% wszystkich FDI. Na dalszych miejscach uplasowali się Amerykanie (10,9%), Francuzi (10,8%), Brytyjczycy (6,2%) i Włosi (5,7%). Zagraniczni przedsiębiorcy inwestują w Polsce przede wszystkim w firmy przemysłowe. W branży motoryzacyjnej i przetwórstwa spożywczego, produkcji maszyn oraz w branży petrochemicznej ulokowano w 2015r. ponad 229 mld zł. Zaangażowanie w sektor finansowy wyniosło z kolei 134 mld zł, a w handlu blisko 108 mld, choć ten ostatni może się pochwalić największą liczbą podmiotów z kapitałem zagranicznym.

Najaktualniejsze dane wskazują, że w Polsce działa obecnie ponad 26,5 tys. firm z kapitałem zagranicznym. Każda z nich w mniejszym lub większym stopniu musiała zmierzyć się z ryzykiem inwestycyjnym dotyczącym kraju lokaty, efektywności projektu, dostępności wykwalifikowanej siły roboczej, itp. Naturalnie, nie każde ryzyko da się przewidzieć. Z tego względu inwestorzy zagraniczni, a także rodzimi inwestujący w obcych krajach powinni móc je minimalizować dzięki odpowiedniemu doradztwu. Wsparcie ze strony profesjonalistów pozwala na identyfikacje zagrożeń, ocenę ryzyka, utworzenie planów działania w celu wyeliminowania potencjalnych, bądź już istniejących zdarzeń negatywnie oddziałujących na funkcjonowanie firmy. Specjalnie dedykowany plan zarządzania ryzykiem umożliwi zabezpieczenie relacji biznesowych, ustabilizowanie finansów, redukcję zagrożeń nadużyć wewnętrznych. Pamiętajmy, że każda inwestycja to ryzyko, ale są rozwiązania pozwalające na ich minimalizację, dzięki czemu bezpieczeństwo inwestycji i działalności firmy zostanie zachowane.

AN oferta

Agnieszka Nowak

Senior Analyst