IBBC Group jest wiodącą firmą doradczą w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem biznesu.

Łagodne przejście przez kryzys?

Każda firma jest narażona na kryzys. Wpływ na powstanie sytuacji kryzysowej mają między innymi: błędy i przestępstwa pracowników, nieetyczne zachowania konkurencji, relacje z partnerami biznesowymi, katastrofy, awarie i wypadki, a także problemy z usługami i produktami oraz konflikty wewnętrzne. Pojawienie się kryzysu ma wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa i w rezultacie na jego wartość i pozycję rynkową.

Czy jesteś pewien, że Twoja firma jest dostatecznie chroniona przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi?

Naszym Klientom oferujemy wsparcie w kompleksowym zarządzaniu ryzykiem, w szczególności ryzykiem nieprawidłowości, nadużyć, braku zgodności oraz sytuacji kryzysowych. Zapewniamy bezpieczeństwo realizacji działań biznesowych i pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych. Dostarczamy firmom zarówno kompleksowe rozwiązania analityczne, operacyjne i doradcze jak oraz prewencyjne szkolenia, audyty i konsultacje.

Specjalizujemy się w usługach dotyczących wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych, w szczególności defraudacji, kradzieży mienia, prania brudnych pieniędzy, korupcji, naruszenia kodeksu etyki i procedur wewnętrznych oraz nieprawidłowości w dostawach i przetargach. Wykonujemy również czynności związane z odzyskiwaniem oraz analizą danych elektronicznych. Zajmujemy się ponadto weryfikacją potencjalnych bądź obecnych pracowników pod kątem edukacji, kwalifikacji zawodowych i identyfikacji przeszłości kryminalnej.

Przeczytaj więcej o zakresie naszych usług: śledztwa gospodarczewywiad gospodarczy, sprawdzenia pracownicze, zarządzanie kryzysowe oraz zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem biznesu.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Gwarantujemy Państwu:

  • najwyższy standard świadczonych usług zgodnych z zasadami etyki
  • szybkość i skuteczność  
  • bezpieczeństwo i poufność
  • indywidualne podejście do każdego zlecenia
  • kompleksowe doradztwo i rozwiązania we wszystkich sektorach gospodarki na terytorium Polski i poza Polską

Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów-praktyków: audytorów, prawników, detektywów, analityków, informatyków oraz licznych konsultantów z różnych obszarów ryzyka i wielu branż gospodarki. Przeczytaj więcej o naszych ekspertach: link.

Wśród naszych klientów są prywatni przedsiębiorcy, spółki publiczne, korporacje, fundusze i spółki z udziałem skarbu państwa z wszystkich branż gospodarki.