Bartosz Pastuszka, Director Central and Eastern Europe

Międzynarodowy specjalista z obszaru wywiadu gospodarczego oraz audytu dochodzeniowego. Licencjonowany detektyw. Specjalizuje się w przeglądach ryzyka, wywiadzie gospodarczym, audytach śledczych oraz sprawdzeniach pracowniczych. Konsultant wielu międzynarodowych firm i organizacji w dziedzinie analiz strategicznych oraz business intelligence. Wykładowca akademicki i coach z zakresu bezpieczeństwa biznesu.

Aktywny działacz krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych, m. in. Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, ASIS International.

Joanna Pacześniak, Senior Consultant, Head of German Desk

Joanna jest audytorem wewnętrznym, śledczym oraz koordynatorem złożonych projektów audytorskich. Posiada ona kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie controllingu, zarządzania projektami  i audytu wewnętrznego. Od kilku lat natomiast skupiła swoją specjalizację na obszarze audytu śledczego. Joanna współtworzyła departamenty audytu w dużych polskich firmach. Była również zaangażowana w wielu projektach audytu finansowego w sektorze administracji publicznej jak i prywatnym. Joanna jest absolwentką Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów MBA w WSPiZ na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Joanna prowadziła i nadzorowała liczne projekty w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli, wykrywania oszustw wewnątrzfirmowych, wdrażania i doskonalenia systemów AML, optymalizacji procesów biznesowych w kierunku doskonalenia mechanizmów zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz niwelowania negatywnych skutków ryzyka.

Tomasz Pytlik, Deputy Director Central and Eastern Europe

Tomasz to były funkcjonariusz operacyjny policji oraz służb specjalnych. Pełnił służbę w Wydziałach Kryminalnym oraz d/w z Korupcją, gdzie zajmował się najcięższymi gatunkowo sprawami od niegospodarności, przestępczości korupcyjnej, kradzieży pojazdów po zabójstwa.

Specjalizuje się w wywiadzie gospodarczym, sprawdzeniach pracowniczych i audytach śledczych. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej. Zdobyte doświadczenie w Policji i służbach specjalnych procentuje w trakcie rozpoznawania nadużyć oraz innych przejawów nieprawidłowości.

Tomasz posiada tytuł magistra prawa uzyskany na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył również Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. 

Tomasz Kapuściński, Head of Intelligence

Tomasz jest konsultantem IBBC Group odpowiadającym za usługi z zakresu wywiadu gospodarczego w Polsce i za granicą. Posiada kilkuletnie doświadczenie w opracowywaniu analiz due diligence.

W ramach swoich obowiązków w IBBC Group napisał setki raportów w obszarze zarządzania ryzykiem, optymalizacji procesów biznesowych, krótko- i długoterminowego badania konkurencji, ładu korporacyjnego i ryzyka zgodności. Tomasz ma za sobą również role lidera wielu projektów badania konkurencji, zarówno dla dużych korporacji, jak i średnich firm. Tomasz jest ponadto odpowiedzialny w IBBC Group za kwestie związane z bezpieczeństwem komunikacji, m.in. z sukcesami wdrażając na polskim rynku zaawansowany system antypodsłuchowy do telefonów komórkowych SecuVOICE.

Tomasz ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie Warszawskim.

Marek Wolski, Senior Consultant

Marek był wieloletnim funkcjonariuszem Policji oraz służb specjalnych, gdzie zajmował szereg stanowisk wykonawczych i kierowniczych w wydziałach dochodzeniowo – śledczych oraz operacyjnych związanych ze zwalczaniem przestępczości kryminalnej, a zwłaszcza gospodarczej. Realizował także zadania w ramach postępowań kontrolnych obejmujących badanie procesów gospodarczych w podmiotach prywatnych jak i administracji państwowej na płaszczyźnie zjawiska korupcji. Jego atutem jest bogate doświadczenie procesowe pozwalające na ocenę prawno – karną badanych zjawisk, także pod kątem prawidłowości ich realizacji przez organy. Ponadto posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem procesu szkolenia oraz realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu prawa oraz problematyki antykorupcyjnej dla funkcjonariuszy służb mundurowych i podmiotów prywatnych.

Aktualnie, na stanowisku Senior Consultanta w IBBC Group,  specjalizuje się w tematach zwalczania nadużyć wewnętrznych, korupcji menadżerskiej, kradzieży pracowniczych oraz wsparciea procesowego.

Grzegorz Liszczyk, Senior Consultant, German Desk

Grzegorz jest odpowiedzialny za kontakty IBBC Group z niemieckojęzyczną zagranicą: Niemcy, Austria, Luksemburg, Szwajcaria, Włochy, Belgia.  Do jego zadań należy pozyskiwanie klientów, utrzymywanie kontaktów z wywiadowniami, detektywami oraz stowarzyszeniami branżowymi. Prowadzi także działalność operacyjną w obszarze niemieckojęzycznym.

Posiada tytuł magistra ekonomii (Betriebswirt VWA) uzyskany na Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie w Essen/Niemcy. Ukończył ponadto podyplomowe studia w języku niemieckim na kierunku Prawo Niemieckie i Unijne na Uniwersytecie Warszawskim.

Swoją aktywność zawodową rozpoczął jeszcze podczas pobytu w Niemczech, zaś po powrocie do Polski zajmował kierownicze stanowiska w firmach z branży bankowej, handlowej, doradczej i budowlanej. Od ponad 10 lat jest niezależnym doradcą zajmującym się rynkiem niemieckim, pomagając odnieść  firmom polskim sukcesy na tym rynku.

Carolina Angelis, Senior Consultant

Carolina, Senior Consultant do spraw wywiadu i ryzyka w sztokholmskim biurze Seccredo, odpowiedzialna jest za współpracę z IBBC Group i wspólne projekty w Europie środkowo-wschodniej. Po piętnastu latach pracy w szwedzkiej wojskowej służbie wywiadu oraz jako konsultant w środowisku korporacyjnym zajmuje się obecnie pomocą firmom i organizacjom w ochronie przed wyciekiem informacji.

Po służbie w wojsku Carolina spędziła pięć lat w SAABie, wiodącej firmie na światowym rynku zbrojeniowym i obrony cywilnej, jako Head of Analysis w Corporate Group Security Function. To stanowisku obejmowało zarówno proaktywną pracę, taką jak cykliczne szkolenia kontrwywiadowcze, jak i pracę reaktywną, która głównie składała się z dochodzeń.

Carolina jest doświadczonym mówcą i jak dotąd przeszkoliła ponad 5000 osób. Jej wykłady są docenianą i najkorzystniejszą finansowo opcją zwiększania świadomości zagrożeń w przedsiębiorstwach – zwłaszcza, jeśli chodzi tu o jej specjalizację, czyli szpiegostwo przemysłowe. Carolina posiada strategiczną umiejętność szybkiej identyfikacji i zrozumienia ryzyk i ich kontekstów, co czyni ją odpowiednią osobą do oceny potencjalnych zagrożeń.

Alois Loučka, General manager IBBC Czech Republic

Alois jest licencjonowanym detektywem i doświadczonym doradcą w zakresie bezpieczeństwa biznesu reprezentującym IBBC Group na terenie Republiki Czeskiej i Słowacji. Począwszy od połowy lat 90-tych Alois nieprzerwanie związany jest z wszelkimi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem, zdobywając bogatą wiedzę w zakresie lokalnego prawa, ekonomii i uwarunkowań biznesowych. Szczególnie ostatnia z tych umiejętności w połączeniu z analitycznym usposobieniem Aloisa ceniona jest przez przedsiębiorców spoza Czech, którzy stają w obliczu podejmowania ważnych decyzji biznesowych i potrzebują wsparcia w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem.

Alois wielokrotnie i z sukcesem pomagał rozwiązywać problemy przedsiębiorców z Czech, Słowacji, Austrii, Niemiec, czy Włoch. Wśród jego klientów były zarówno lokalne firmy
z Pilzna czy Pragi, jak i wielkie koncerny motoryzacyjne, farmaceutyczne, paliwowe i ubezpieczeniowe w Bawarii, Austrii i północnych Włoszech.

Valdis Pumpurs Senior Consultant, Partner IBBC Group

Valdis to Partner i Senior Consultant w SIA Seccredo, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa krajów bałtyckich. Valdis jest Partnerem SIA Seccredo na Łotwie od 2006 r.; od stycznia 2012 roku pełni funkcję Senior Konsultanta. Od 2004 do 2012 Valdis był szefem departamentu Bezpieczeństwa Banku SEB na Łotwie. Przed przejściem do sektora prywatnego piastował wiele stanowisk kierowniczych w organach ścigania, był również doradcą Ministra Spraw Wewnętrznych Łotwy.

Valdis był jednym z założycieli oraz Szefem Biura Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji (2002 - 2003); szefem łotewskiej Policji Kryminalnej (2000 - 2002), naczelnikiem Policji Kryminalnej w Rydze (1998 - 2000), śledczym oraz dyrektorem kilku wydziałów Policji Kryminalnej w tym dochodzeniowego.

Wojciech Słomka, Doradca Prezesa Zarządu IBBC Group

Wojciech aktualnie jest doradcą Prezesa Zarządu w IBBC Group. Jego atutami są wieloletnie doświadczenie na rynku zawodowym w największych firmach polskich, jak i tytuł doktora nauk technicznych. Tytuł naukowy uzyskał na Państwowym Uniwersytecie im M.W. Łomonosowa w Moskwie w Katedrze Zarządzania i Nauk Informatycznych. Posiada on wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami z różnych dziedzin gospodarki, przez co ma szerokie spojrzenie na globalny rynek. Wojciech był między innymi dyrektorem departamentu Compliance w Banku Pocztowym S.A., prezesem zarządu Grupy Kapitałowej Ciech S.A. – największej firmy chemicznej w Polsce, był on również dyrektorem departamentu kadr w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak i zastępcą prezesa zarządu w Krajowym Związku Pracodawców Firm Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych. W swoim dorobku zawodowym Wojciech widniał również jako członek rady nadzorczej w takich firmach jak: Petrochemia-Blachownia S.A. czy Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami „Chemia”.

Wojciech poprzez biegłą znajomość języka rosyjskiego i szeroką sieć kontaktów w takich krajach jak Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan odpowiedzialny jest za rozwój IBBC Group w wymienionych państwach.