W sytuacjach, gdy dochodzi do łamania reguł i pogwałcenia istniejących zasad przez pracowników lub zarządzających, firma może ponieść nie tylko ogromne straty finansowe, lecz także utracić prestiż i zaufanie klientów. Wśród największych zagrożeń znajdują się: defraudacje, kradzież mienia, pranie brudnych pieniędzy, korupcja czy nieprawidłowości w dostawach oraz przetargach.

IBBC Group oferuje eksperckie kompetencje, narzędzia i doświadczenie, ale także niezależność i obiektywizm, niezbędne do skutecznego wyjaśnienia, wykrywania i zwalczania przypadków nadużyć i nieprawidłowości w firmach. Od wielu lat wspomagamy w tym zakresie naszych Klientów, świadcząc przy tym wszystkie niezbędne na tym polu usługi, takie jak audyt bezpieczeństwa, informatyka śledcza, działania operacyjne i audyt wewnętrzny. W naszym zespole ekspertów znajdują się pracownicy operacyjni, biegli, analitycy, prawnicy i konsultanci. Łącząc powyższe kompetencje nasi Klienci mają gwarancję kompleksowej obsługi w rękach jednej firmy, niwelując przy tym ryzyko wycieku informacji.