Badamy przypadki nadużyć gospodarczych poprzez:

  • prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadkach podejrzeń oraz rzeczywistych nadużyć,
  • przygotowywanie raportów i opinii eksperckich,
  • zastosowanie informatyki śledczej w postępowaniach wyjaśniających (forensic computing, e-discovery),
  • wsparcie postępowań o roszczenia ubezpieczeniowe z tytułu sprzeniewierzenia pracowniczego,
  • doskonalenie mechanizmów kontrolnych zabezpieczających przed nadużyciami na bazie historii incydentów,
  • szacowanie strat z tytułu nadużyć,
  • identyfikację zawłaszczonego mienia i wsparcie w jego odzyskiwaniu,
  • kontrolę powiązań i zależności pracowników i kontrahentów,
  • pozyskiwanie dowodów i argumentów do negocjacji lub ewentualnej sprawy sądowej,
  • badanie przypadków niewypłacalności i bankructw.

Zawsze dobieramy środki i metody działań adekwatne do zaistniałego przypadku nadużycia oraz budżetu klienta. 

Podejrzewasz, że w Twojej firmie dochodzi do nadużyć?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami.
+48 22 203 53 71