IBBC Group świadczy usługi detektywistyczne, które są realizowane przez licencjonowanych detektywów, działających zgodnie z normami prawa oraz zasadami najwyższej poufności i dyskrecji, wykorzystując najnowsze osiągnięcia technologiczne i operacyjne.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadanym kwalifikacjom, nasi specjaliści są w stanie zareagować w odpowiedni sposób w każdej sytuacji i podejmować właściwe decyzje. Świadczymy usługi detektywistyczne zarówno dla firm jak i Klientów indywidualnych, stosując największe środki ostrożności i pomagając nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach.

Pomagamy uzyskać informacje o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, a także zweryfikować ich autentyczność. Skutecznie zbieramy materiały dowodowe, przeciwdziałamy przestępstwom i pomagamy odzyskać skradzione oraz przewłaszczone mienie. Wszystkie sprawy rozpatrujemy indywidualnie.

 • zbieranie informacji w sprawach cywilnych,
 • zbieranie informacji dotyczących majątku firm i osób,
 • zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych, znaków towarowych i praw autorskich (ochrona marki i własności intelektualnej),
 • zbieranie informacji na temat ujawniania wiadomości stanowiących tajemnicę handlową oraz działań nieuczciwej konkurencji,
 • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
 • przeciwdziałanie zdarzeniom kryminalnym,
 • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
 • odzyskiwanie zdefraudowanego mienia,
 • zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie sądowe,
 • zbieranie materiałów dowodowych,
 • ekspertyzy kryminalistyczne,
 • badania genealogiczne,
 • obserwacje osób i obiektów,
 • kompleksowe śledztwa gospodarcze.