IBBC Group od wielu lat udziela firmom skutecznego wsparcia w postępowaniach sądowych. Do usług związanych ze wsparciem w procesach sądowych należą m. in. audyty śledcze, śledztwa majątkowe, badanie reputacji osób, analizy ryzyka, wsparcie wywiadowcze przy ważnych decyzjach, ochrona marki, pozyskanie zeznań świadków, zbieranie i dostarczanie dowodów oraz usługi detektywistyczne.
Celem głównym wsparcia procesowego jest wzmocnienie siły ataku lub obrony naszego Klienta w toczącym się sporze.