Ostatnie lata pokazują, że kandydaci do pracy coraz częściej starają się poprawić swoją pozycję na rynku przy użyciu nieuczciwych metod. Wielu z nich zamieszcza w swoich CV nieprawdziwe dane, począwszy od drobnych „poprawek” stażu pracy, aż po całkowicie zmyślone posady.

Z myślą o nieetycznych praktykach wśród kandydatów do pracy powstała usługa weryfikacji CV kandydatów do pracy (ang. background screening / background check / pre-employment screening). Pod tą nazwą kryje się szereg czynności mających na celu weryfikację prawdziwości informacji zawartych w życiorysie kandydata. Proces ten polega na dokładnym sprawdzeniu osoby aplikującej, zarówno pod kątem poprzednich miejsc pracy, historii edukacji, zdobytyk certyfikatów, umiejętności językowych, ewentualnych zatargów z prawem oraz innych, interesujących dla pracodawcy faktów. Sprawdzenia pracownicze zapewniają przedsiębiorcom najlepszych możliwych pracowników, redukują możliwość wystąpienia kradzieży czy szpiegostwa gospodarczego, dbają o bezpieczeństwo informacji w firmie jak również zmniejszają ratację pracowników. Wszystko to skutkuje poprawą kondycji finansowej i wizerunku marki.

IBBC Group jest członkiem The National Association of Professional Background Screeners (NAPBS) - odział europejski

nabps

IBBC Group należy do Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji

banner przyjazna rekrutacja