Etyczna linia pozwala firmom i organizacjom na promowanie kultury biznesowej, rzetelności i zgodności z ładem korporacyjnym.

Pomagamy naszym Klientom chronić swoją kulturę i reputację poprzez ułatwienie sprawozdawczości i identyfikacji problemów oraz wydarzeń i zachowań, które mogą być niezgodne z prawem lub kodeksu postępowania w celu dalszego badania i rozwiązywania tych spraw. Nasi Klienci korzystający z infolinii, raportowania i wsparcia w zarządzaniu incydentami traktują Etyczną Linię jako kluczowy element zarządzania ryzykiem i zgodności działania w ich firmach. Zespół Etycznej Linii troszczy się o najwyższe standardy pracy, tworząc produkty i usługi odpowiednie dla naszych Klientów, propagując w środowiskach biznesowych takie wartości jak honor, uczciwość i szacunek.

etyczna

Przejdź do strony www.etycznalinia.pl