Monitoring już zatrudnionych pracowników, podobnie jak background screening opiera się na tych samych założeniach, dbałości o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa firmy i przestrzeganie zasad etyki w biznesie.

Z góry zaplanowane w czasie prześwietlanie pracowników, niczym klasyczne oceny okresowe, mają dać pogląd pracodawcy czy pracownik na przestrzeni lat zachował profesjonalizm, rzetelność i lojalność  wobec firmy.  Szczególnie w branżach, w których istnieje ryzyko nadużyć związanych z łamaniem zasad uczciwej konkurencji i wynoszenia tajemnic biznesowych, czyli ogólniej mówiąc, pojawienia się konfliktu interesów. Dzięki cyklicznemu (co kilka lat) monitoringowi, przedsiębiorcy mają pewność, że ich biznes nie jest atakowany od środka oraz, że zatrudniają zaufanych pracowników, którzy nie wchodzą w wątpliwe prawnie sytuacje.

Monitoring pracowniczy powinien objąć obszary takie jak:

  • rejestry karne,
  • weryfikacja zadłużenia, 
  • media research,
  • sprawdzenie czy  pracownik nie prowadzi równolegle działalności gospodarczej,
  • weryfikacja ewentualnych powiązań kapitałowo-osobowych w konkurencyjnych podmiotach.

Prewencyjny, cykliczny monitoring pracowniczy pozwala w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko nadużyc wewnętrznych i korupcji menadżerskiej, a jednocześnie jest znacznie tańszy niż działania post factum.