logo ipr 

IPR Protection System

Podrabiane produkty lub wykorzystywanie znaków towarowych to problem, z którym boryka się wiele firm z różnych sektorów gospodarki. Proceder ten przynosi przedsiębiorcy znaczne straty finansowe oraz wizerunkowe. W celu przeciwdziałania tym zjawiskom, IBBC Group proponuje swoim Klientom system i platformę IPR Protection System.

IPR PS to system pozwalający na stały monitoring rynku pod kątem wykrywania incydentów związanych z podrabianymi produktami lub wykorzystywaniem znaków towarowych. Platforma IPR PS pozwala na zarządzanie incydentami, ich analizę oraz egzekwowania konsekwencji prawnych wobec sprawców nadużyć. Narzędzie to daje możliwość redukcji skali naruszeń praw patentowych i autorskich, sprawne zarządzanie incydentami (specjalny panel Klienta) oraz współpracę z organami ścigania.

 logo ibbc

 

Background Screening Service

Platforma Background Screening Service ma na celu zapewnienie pracodawcom jak najlepszej kontroli nad procesem rekrutacyjnym w swojej firmie. W czasach, gdy podawanie nieprawdziwych danych w życiorysach jest coraz częstsze, nasza platforma, będąc pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce, jest doskonałą propozycją dla firm. Pozwala ona w szybki i wygodny sposób zweryfikować CV kandydatów - proces weryfikacji przeprowadzany jest w całości przez ekspertów IBBC Group, a Klient może śledzić postępy na każdym jego etapie.http://bss.ibbcgroup.com/

 

Crisis Response Service

Stworzony przez IBBC Group system wywiadu gospodarczego zapewnia firmom i organizacjom natychmiastową informację o fakcie zaistnienia kryzysu. System całodobowo monitoruje i błyskawicznie informuje o wystąpieniu incydentów, które mogą być potencjalnie szkodliwe dla zagranicznego prowadzenia interesów i/lub personelu naszych klientów.

 

 logo etycznalinia

Etyczna Linia

IBBC Group oferuje firmom Etyczną Linię - bezpieczny system, który pozwala na zgłaszanie przez pracowników wszelkich nieprawidłowości i nadużyć wewnętrz organizacji w trybie non stop (24 godziny na dobę i 365 dni w roku).

Etyczna Linia jest dostosowywana do konkretnych potrzeb i specyfiki danej organizacji i opiera się na czterech kanałach komunikacji:

  • infolinii telefonicznej (automatycznej lub z konsultantem),
  • dedykowanej strony www,
  • skrytki pocztowej,
  • bezpośrednich spotkań i konsultacji.

Raportowanie odbywa się w trybie i częstotliwości uzgodnionej z Klientem. Do dyspozycji Klienta są także konsultanci i specjaliści z IBBC Group.

Więcej o Etycznej Linii: link.

 

logo secusmart

Secuvoice

Secuvoice to urządzenie wyglądające jak zwykła karta micro SD. Między urządzeniami Secuvoice można prowadzić poufne rozmowy oraz wysyłać szyfrowane SMS-y. Zalety Secuvoice:

  • szyfrowanie eliptyczne,
  • autoryzacja kodem PIN,
  • nieograniczony zasięg,
  • brak zakłóceń rozmów,
  • łatwość użytkowania,
  • niewykrywalność użycia.