31 maj 2017

Czy biznes potrzebuje wywiadu?

Aby odpowiedzieć na pytanie „po co biznesowi wywiad?” można spróbować posiłkować się innym pytaniem – „po co wywiad?” w ogóle - jako taki? Słowo „wywiad” jest leksykalnie bliskie słowu „wiedza”, a więc w tym konkretnym wypadku znaczy to „posiadanie informacji”.

Posiadanie informacji i wiedzy, to wzmacnianie własnej pozycji względem: po pierwsze, różnych czynników ryzyka, a po drugie, względem konkurencji i rywali. Mądrość, doświadczenie i intuicja są kluczowymi aspektami w biznesie, w różnych proporcjach i niezależnie od tego, czy zajmujemy się zarządzaniem na jakimkolwiek szczeblu, czy inwestujemy gdzieś swój kapitał. Jednak bez wiedzy o otoczeniu w jakim zajmujemy się biznesem, jesteśmy w jakimś stopniu (czasem nawet całkowitym) głusi i ślepi, a co za tym idzie – podatni na czynniki ryzyka. Taką wiedzę zapewnia wywiad, czyli działania mające na celu pozyskanie informacji i ich analizę. Niemal każdy przedsiębiorca na jakimś etapie i z jakąś regularnością podejmuje działania o charakterze wywiadowczym, przynajmniej w celu określenia pozycji biznesu, jaki reprezentuje, czy zbadania nowych możliwości rozwoju.

Skąd biznes potrzebuje wywiadu?

Przedsiębiorca, który ma szeroki zakres posiadanych talentów, a przy tym wiele czasu, będzie samodzielnie lub przy pomocy najbliższych współpracowników zajmował się rekrutacją, księgowością, wsparciem prawnym, obsługą IT, może nawet zupełnie sam zaopatrzyć biuro w meble, jeśli posiada zdolności ciesielskie. Przedsiębiorca, który woli skupić się na kwestiach kluczowych dla swojego biznesu z pewnością sceduje te obowiązki podmiotom zewnętrznym, co przy właściwym ich doborze będzie oszczędnością nie tylko czasu, ale pieniędzy. Pieniądze zainwestowane w wywiad gospodarczy rzadko się nie zwracają. Nigdy nie powinno się zapominać, że prewencja ryzyka jest dalece tańsza i prostsza od zarządzania kryzysowego i usuwania skutków owego kryzysu. Prewencja przed różnymi czynnikami ryzyka, ostrzeganie swoich klientów, to główna rola wywiadowni gospodarczych (użyjmy tego umownego, choć nieprecyzyjnego terminu, którym przyjęło się określać całą branżę zarządzania ryzykiem – od firm dostarczających raporty kredytowe, po firmy doradcze). Wywiadownie gospodarcze, to przede wszystkim zespoły analityków i brokerów informacji (często wspierane przez ekspertów branżowych, prawników i detektywów – dobra wywiadownia zawsze dysponuje kilkoma zespołami detektywów do pracy terenowej), jednym słowem specjalistów, którzy w epoce big data potrafią dotrzeć do informacji, ocenić jej wartość i przedstawić ją klientowi w strawnej dla niego formie. Informacja może łączyć się z opinią, rekomendacją, czy ostrzeżeniami, ale to od klienta zależy, jaką decyzję podejmie trzymając w rękach raport z wywiadowni.

Jakiego wywiadu potrzebuje biznes?

Typową usługą wywiadowni gospodarczej jest weryfikacja wskazanego przez klienta podmiotu gospodarczego – według wspólnie ustalonych kryteriów lub na zasadzie wielopoziomowego i bezstronnego prześwietlenia danego przedsiębiorstwa (due diligence). Czy licencje i koncesje kontrahenta są ważne? Czy firma nie przeprowadziła ostatnio redukcji zatrudnienia? Czy prowadzono wobec firmy postępowanie upadłościowe? Czy spółka publikuje na czas sprawozdania finansowe i co z nich wynika? Czy jej pozostała dokumentacja jest pełna i nie wzbudza wątpliwości? Czy struktura i działania spółki wykluczają nieuczciwe intencje jej beneficjentów polegające np. na wyłudzaniu VAT, nielegalnym obrocie kapitałem, praniu pieniędzy, czy ukrywaniem majątku przed wierzycielami, o których nie wiedzieliśmy? Czy za zagranicznym klientem, z którym właśnie mamy podpisać lukratywną wydawałoby się umowę, nie kryje się afera opisana w lokalnej, prowincjonalnej gazecie? Potencjalne straty wynikające z problemów na powyższych płaszczyznach wykraczać mogą znacznie dalej niż tylko czysto finansowe.

Świadomość w realiach polskich

Powyższe spostrzeżenia mogą wydawać się dla większości czytelników truizmami. Badania przeprowadzane na polskim rynku nie napawają jednak optymizmem.

Rzetelna Firma przeprowadziła badania w których brało udział ponad 1000 przedsiębiorców z różnych branż. Wynika z nich, że niemal 86% z nich spotkało się z przejawami nierzetelności ze strony swoich kontrahentów, z czego aż 22% z nich spotyka się z tym często. Aż 80% badanych przyznało, że zdarzyło im się stracić pieniądze lub inne dobra, z powodu niewywiązania się kontrahenta z umowy.

Nie popadnie się zatem w zbytnią przesadę, jeśli postawi się tezę, że prawie każdy przedsiębiorca miał problemy z kontrahentem i poniósł przez to straty. W jakim stopniu wynika to z faktu, że więcej niż jedna czwarta firm nigdy w żaden sposób nie sprawdza swoich potencjalnych kontrahentów?

Trochę ponad jedna trzecia badanych przedsiębiorców decyduje się na sprawdzenie rzetelności tylko w przypadku kluczowych dla firmy kontraktów.

Z powyższych badań wynika ponadto, że połowa przedsiębiorców nie weryfikuje potencjalnych kontrahentów, bo ufa swoim partnerom biznesowym. Prawie 19% nie widzi sensu wprowadzania takiej procedury do swojej praktyki biznesowej, a 16% nie wie, jak może to zrobić. Kolejnym 15% szkoda jest czasu na takie działania.

Bezpieczeństwo wiele ma imion

Współpraca z wywiadowniami nie ma na celu wyeliminowania ryzyka, gdyż jest to niemożliwe do osiągnięcia żadną metodą. Bezsprzecznie jednak korzystanie z ich usług realnie wpływa na wczesne wykrycie zagrożeń czyhających na biznes – zarówno ze strony nieuczciwych lub niesolidnych kontrahentów, jak i wielu innych czynników. Poza prewencją ryzyka, wywiadownia dostarcza informacje pomagające w rozwoju biznesu – np. poprzez wywiad konkurencyjny. Bezpieczeństwo biznesu, to dla niektórych przedsiębiorców tylko zasady BHP i usługi ochroniarskie. W rzeczywistości jednak, bezpieczeństwo to cała dziedzina, której niedostatku zwykle nie odczuwamy na co dzień, ale kiedy pojawia się problem, może on spowodować nieobliczalne szkody. Do bezpieczeństwa należy podchodzić holistycznie, gdyż elementy je zapewniające są często powiązane, tak jak zagrażające przedsiębiorstwu czynniki ryzyka. Jednym z elementów ograniczania ryzyka jest współpraca z wywiadownią gospodarczą, czy dobrą firmą zarządzającą ryzykiem.  

TK oferta

  Tomasz Kapuściński

   Head of Intelligence

  

   

- Prezesów i osób decyzyjnych firm i korporacji
- Celebrytów i sportowców
- Polityków i przedstawicieli administracji państwowej
- Dygnitarzy zagranicznych
- Zamożnych rodzin i innych osób, którym zależy na wyjątkowym poziomie bezpieczeństwa

Powyższe grupy społeczne narażone są na niebezpieczeństwa takie jak porwania, stalkerzy, paparazzi, przeciwnicy polityczni lub ideologiczni, i inne. Pinkerton oferuje na niemal całym świecie usługi Pinkerton’s Residential Security Services, aby zapewniać bezpieczeństwo swoich klientów w ich domach. Usługi te, to o wiele więcej niż zwykła ochrona. W ich ramach oferowane są unikalne rozwiązania całościowe, takie jak bezpieczny transport awaryjny, monitorowanie zagrożeń 24/7, raportowanie, analizy, czy powiadomienia w czasie rzeczywistym.   

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.

 

 

  Tomasz Kapuściński

   Head of Intelligence

  

   

- Prezesów i osób decyzyjnych firm i korporacji
- Celebrytów i sportowców
- Polityków i przedstawicieli administracji państwowej
- Dygnitarzy zagranicznych
- Zamożnych rodzin i innych osób, którym zależy na wyjątkowym poziomie bezpieczeństwa

Powyższe grupy społeczne narażone są na niebezpieczeństwa takie jak porwania, stalkerzy, paparazzi, przeciwnicy polityczni lub ideologiczni, i inne. Pinkerton oferuje na niemal całym świecie usługi Pinkerton’s Residential Security Services, aby zapewniać bezpieczeństwo swoich klientów w ich domach. Usługi te, to o wiele więcej niż zwykła ochrona. W ich ramach oferowane są unikalne rozwiązania całościowe, takie jak bezpieczny transport awaryjny, monitorowanie zagrożeń 24/7, raportowanie, analizy, czy powiadomienia w czasie rzeczywistym.   

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.