Planujecie Państwo zmianę struktury prawnej Waszego przedsiębiorstwa i zależy Wam na tym, by dobrze przygotować je do zmiany właściciela? A może chcielibyście sprawić, by było ono w pełni transparentne w oczach partnerów biznesowych? Albo planujecie zakup funkcjonującego już przedsiębiorstwa i chcielibyście je dogłębnie sprawdzić przed transakcją?

IBBC Group oferuje takie rozwiązanie jako due diligence, czyli proces pełnego badania wskazanej firmy przez obiektywnego, zewnętrznego audytora (specjalistę ds. ryzyka). Wywiad gospodarczy pozwoli wykryć mocne i słabe strony spółki, a co za tym idzie, zabezpieczyć Was przed wszelkimi hipotetycznymi nieprawidłowościami, które mogą być niewidoczne przy powierzchownym, zewnętrznym oglądzie przed zakupem.

Nasza pomoc w zakresie due diligence dotyczy wszystkich branż i jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Przeprowadzamy analizy dotyczące m.in. takich zagadnień jak:

  • fuzje i przejęcia,
  • międzynarodowe przedsięwzięcia joint venture,
  • spółki zależne,
  • przedsiębiorstwa państwowe,
  • rady nadzorcze,
  • sytuacja kredytowa,
  • postępowania cywilne.

Tego typu weryfikacja stanu przedsiębiorstwa jest kompleksowa i wielopłaszczyznowa. Obejmuje między innymi dokładną analizę sytuacji gospodarczej, prawnej i finansowej, ale i takie, na pozór, drugorzędne kwestie jak choćby ocena nowoczesnych rozwiązań technologicznych zaimplementowanych w strukturę organizacji i ich wpływu na skuteczność oraz regularne funkcjonowanie. Zatrudniamy wyłącznie specjalistów w swoim fachu, których doświadczenie pozwala im na dokładną i obiektywną ocenę każdego segmentu działalności przedsiębiorstwa. Dzięki temu wszelkie organizacyjne luki (np. chaotyczne zarządzanie zasobami ludzkimi), niedociągnięcia w systemie zabezpieczeń czy brak transparentności finansowej zostaną błyskawicznie wykryte i ujęte w szczegółowym raporcie.

Due diligence to rozwiązanie korzystne zarówno z perspektywy inwestorów, jak i dotychczasowych właścicieli. Pozwoli ono Państwu upewnić się, że w obrębie danej organizacji nie występuje zadłużenie i inne problemy wynikające z lekkomyślnego gospodarowania kapitałem. Uzyskacie też niezbędne informacje dotyczące tego, co może stanowić ewentualne zagrożenie przy przejęciu firmy, a nasz wywiad gospodarczy okaże się też przydatny w zakresie określenia kroków, jakich podjęcie byłoby niezbędne, by już na początku wyeliminować wszystkie potencjalnie niebezpieczne czynniki i przeszkody.

Bardzo ważne jest, by wywiad gospodarczy przeprowadzono sprawnie, wszechstronnie i z uwzględnieniem regularnego planu działania. W IBBC Group określamy jasny harmonogram, w którym wyznaczamy co, kiedy i jak poddać analizie, a następnie z pełną świadomością prześwietlamy sukcesywnie kolejne segmenty działalności danej organizacji. Dzięki tej rzetelności i dokładności dogłębnie możemy zbadać wszystkie kluczowe pola, a, co istotne, w zależności od charakteru konkretnego przedsiębiorstwa każde z nich badamy z naciskiem na nieco inne kwestie.

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z usług doświadczonej firmy audytorskiej, nie zwlekajcie i skontaktujcie się z IBBC Group!
+48 22 203 53 71