IBBC Group oferuje firmom wsparcie procesu fuzji i przejęć. W procesie Integrity Due Diligence IBBC Group wykrywa, analizuje i ocenia luki, słabości i zagrożenia w badanym podmiocie gospodarczym, a także weryfikuje niewyjaśnione sprawy z przeszłości, które mogą prowadzić w konsekwencji do działań szkodzących funkcjonowaniu firmy w przyszłości po przeprowadzonej transakcji.

Bazując na doświadczeniu, mamy świadomość, że za każdym przedsiębiorstwem stoją ludzie, którzy podejmują kluczowe decyzje biznesowe. W procesie Integrity Due Diligence kładziemy duży nacisk aby dokładnie sprawdzić, kto rzeczywiście jest Państwa partnerem biznesowym, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko niewłaściwej decyzji.

Integrity Due Diligence prowadzimy w różnych fazach transakcji, inwestycji, przejęcia lub fuzji. Zbieramy, analizujemy i weryfikujemy informacje na temat zarówno dojrzałych firm, od dawna obecnych na rynku, jak i na rynku inwestycji Private Equity/Venture Capital.

W ramach Integrity Due Diligence świadczymy usługi m.in. w zakresie:

  • weryfikacji powiązań kapitałowo - osobowych pracowników, klientów, kontrahentów,
  • sprawdzenia reputacji firmy i osób powiązanych w przeszłości i obecnie,
  • sprawdzenia zaangażowania w incydenty „red flags”, takich jak przekupstwo, korupcja, prania brudnych pieniędzy,
  • inwestygacji istniejących procesów i procedur pod kątem występowania wszelkich nieprawidłowości,
  • ustalenia majątkowe - asset tracing.