Nasze raporty i analizy z zakresu wywiadu gospodarczego zawierają dokładną identyfikację zagrożeń i rekomendacje dalszych czynności zapobiegawczych.

Posiadamy doświadczenie i kompetencje do realizacji szerokiego spektrum zleceń: od dużych wolumenów prostych sprawdzeń, przez szczegółowe i długotrwałe badania, działania transgraniczne na terenie całej Europy, aż po anlizy sektorowe poszczególnych krajów Europy.

Realizowane przez IBBC Group raporty mają zazwyczaj charakter indywidualny i tworzone są pod kątem konkretnego zapotrzebowania Klienta. Poniżej przedstawiamy przykładowe i najczęstsze realizacje raportów i analiz.

  • Raport finansowy, który pokazuje szczegółową charakterystykę firmy i odzwierciedla jej standing finansowy. Stanowi opis organizacyjno-prawny badanej firmy oraz ocenę jej wiarygodności. W warunkach niepewności towarzyszącej decyzjom gospodarczym jest niezbędnym narzędziem oceny sytuacji kontrahenta lub partnera biznesowego.
  • Raport kompleksowy, który zawiera informacje z raportu finansowego, wzbogacone o dokumentację fotograficzną, wywiady środowiskowe, analizę słabych i mocnych stron oraz uwagi i rekomendacje zebrane w toku badania.
  • Analiza konkurencji, która skupia się na jednorazowych lub systematycznych działaniach badawczych w celu powiększenia wiedzy o firmie konkurencyjnej oraz stanowi nieocenione wsparcie dla działów marketingowych w ramach budowania planów operacyjnych i strategicznych.
  • Raport due diligence, dzięki któremu inwestor ma pełną wiedzę o bieżącej kondycji badanego przedsiębiorstwa, jego reputacji oraz opinii na temat ludzi stojących za tym przedsiębiorstwem.

Chcesz lepiej poznać możliwości IBBC Group? 
Skontaktuj się z naszymi ekspertami.
+48 22 203 53 71