IBBC Group oferuje pełen zakres usług dotyczących projektowania, wdrażania oraz monitorowania systemu związanego z wystąpieniem sytuacji kryzysowych w organizacji.

Wspieramy naszych Klientów w identyfikacji i eliminacji zagrożeń. Pomagamy zarządzać zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi zagrożeniami. W sytuacjach kryzysowych jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca i sytuacji. Eksperci IBBC Group pomagają Klientowi nie tylko w czasie trwania sytuacji kryzysowej, ale również przed i po incydencie, co pozwala na najpełniejsze i najbardziej efektywne wykorzystanie usługi zarządzania ryzykiem. Wśród usług w obszarze zarządzania kryzysowego znajdują się m.in. tworzenie planów ciągłości działania, audyty śledcze, bezpieczeństwa, audyty wewnętrzne, działania śledcze, wywiad gospodarczy, ochrona marki czy badania antypodsłuchowe. 

9 grudnia 2014 roku IBBC Group jako pierwsza firma w Polsce zdobyła certyfikat "Resilient Leadership", przyznawany przez Resiliency Sciences Institutes - UMBC Training Centers.

Dzięki zdobytym kompetencjom zespół IBBC Group stał się częścią międzynarodowej grupy ekspertów z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Specjaliści posiadający certyfikat "Resilient Leadership" zobowiązani są do świadczenia nieodpłatnej pomocyw sytuacjach kryzysowych na całym świecie np. podczas kataklizmów, klęsk żywiołowych, wojen, aktów terroru lub awarii technicznych powodujących ogromne zniszczenia lub utratę zdrowia lub życia ludzi. Pozyskane przez IBBC Group umiejętności pozwalają również wspierać przedsiębiorców w kązdym etapie sytuacji kryzysowej np. nieszczęśliwego wypadku w zakładzie pracy, nieprzewidzianych awarii lub katastrof budowlanych. Certyfikat "Resilient Leadership" potwierdzający wiedzę wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów umożliwia nam doradzanie Partnerom biznesowym w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego.

073a 073b