W dzisiejszych czasach wielu pracowników odbywa podróże służbowe do najdalszych zakątków świata, co naraża ich na różnego rodzaju zagrożenia.

Na pracodawcy spoczywa więc ogromna odpowiedzialność za pracownika przebywającego w delegacji. IBBC Group oferuje przedsiębiorstwom kompleksowy program bezpiecznego podróżowania, m. in.:

  • zapewnia profesjonalne wsparcie operacyjne podczas podróży do miejsc podwyższonego ryzyka,
  • analizuje ryzyko związane z podróżą i celem delegacji,
  • rozwija procedury i wykazy czynności kontrolnych niezbędne do odpowiedniego przygotowania się do podróży,
  • szkoli pracowników w zakresie świadomości zagrożeń, które mogą pojawić się w trakcie odbywania delegacji.

Jako jedna z niewielu firm w Polsce, IBBC Group prowadzi szkolenia HEAT - szkolenie uświadamiające o zagrożeniach panujących w rejonach podwyższonego ryzyka. Realizacji warsztatów odbywa się przed podróżą w dany rejon świata, tak aby pracownicy w jak największym stopniu zminimalizowali ryzyko sytuacji kryzysowej.