Zapewnienie ciągłości funkcjonowania organizacji niezależnie od zachodzących zdarzeń stanowi jeden z elementów przewagi konkurencyjnej i budowania silnej pozycji na rynku.

IBBC Group pomaga w:

  • budowaniu planów ciągłości działania i procedur Disaster Recovery (DRP),
  • utrzymaniu systemu zarządzania ciągłością działania,
  • projektowaniu polityki i strategii Business Continuity Management,
  • wykonaniu testów i symulacji funkcjonalności,
  • przeprowadzeniu audytu Business Continuity Management
  • kompleksowych szkoleniach pracowników w tym zakresie