Operacyjne zarządzanie kryzysowe

Sytuacje kryzysowe mogą być powstrzymane ale nigdy uniemożliwione. Poważny kryzys to integralna część działalności każdego przedsiębiorstwa. Kiedy wystąpi, sprawna i konstruktywna reakcja jest kluczowa do minimalizacji jego długofalowych, negatywnych skutków.

Reagowanie w sytuacjach kryzysowych to jeden ze znaków firmowych IBBC Group. Połączenie doświadczenia i kreatywności jest dla nas zasadniczym warunkiem w zapewnianiu niezawodnych usług konsultingowych i operacyjnych w tym obszarze. W tym celu IBBC Group tworzy specjalne zespoły interwencyjne składające się z konsultantów, ekspertów z zakresu zarzadzania kryzysowego i analityków, którzy pomagają przedsiębiorcom wyjść z sytuacji kryzysowej.

Wsparcie zarządu w sytuacjach kryzysowych

IBBC Group posiada rozległe doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców w zarządzaniu kryzysowym poprzez ekspercki konsulting wspierający działania zespołów kryzysowych firmy. Mówiąc bardziej szczegółowo oznacza to, że konsultanci IBBC Group jako obiektywni doradcy pomagają rozwiązać problem z wykorzystaniem zasobów przedsiębiorstwa. Ten rodzaj działań może wiązać się z zapewnieniem wysokiej jakości decyzji, odpowiedzialnością za podjęte decyzje i zapewnieniem podstawowych danych do analizy i podejmowania decyzji przy zachowaniu niskich kosztów projektu.

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Jednym z kluczowych elementów sytuacji kryzysowej jest to, jak zarząd komunikuje się z mediami oraz pracownikami. IBBC Group może pomóc kierownictwu przedsiębiorstwa w komunikacji z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi stronami zainteresowanymi sprawą. W ramach działań prewencyjnych świadczymy również usługi szkoleniowe w tym zakresie.