Kompleksowy i systematyczny audyt bezpieczeństwa jest podstawą skutecznego i bezpiecznego funkcjonowania firmy oraz zapewnienia ciągłości jej działania.

Pomagamy Klientom chronić ich majątek poprzez przeprowadzanie analiz stanu bezpieczeństwa, zdefiniowanie zagrożeń i sprawdzanie zgodności procedur z polityką bezpieczeństwa.

Kompleksowa i fachowa ocena daje możliwość zoptymalizowania systemu ochrony w przedsiębiorstwie oraz skuteczniejszego zarządzania bezpieczeństwem. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z partnerami o różnych wymaganiach, jesteśmy w stanie przeprowadzić szczegółowy audyt bezpieczeństwa, oparty na ocenie zabezpieczeń budynku, jego otoczenia, a także bezpieczeństwa przeprowadzanych w firmie operacji. Poddajemy analizie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne zagrożenia, oceniamy efektywność dotychczas zastosowanych rozwiązań i jesteśmy w stanie pomóc w wyborze skuteczniejszych metod ochrony. Każdy problem rozpatrujemy indywidualnie, zapewniając Państwu pełne wsparcie i doradztwo na wszystkich etapach naszej współpracy.

Czym się zajmujemy i dlaczego warto zadbać o ochronę swojej firmy?

Powierzenie ekspertom możliwości dokonania analizy wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń związanych z funkcjonowaniem konkretnej firmy jest jedną z absolutnie kluczowych kwestii dla skutecznego prosperowania organizacji. Poprzez wykonywany w zakresie działalności IBBC Group audyt bezpieczeństwa od lat pomagamy Klientom w ochronie majątku oraz gromadzonych często przez długie lata danych. Dokonujemy starannej i bardzo szczegółowej weryfikacji stanu przedsiębiorstwa, w obrębie której staramy się zidentyfikować czynniki mające negatywny wpływ na jego funkcjonowanie oraz sprawdzamy zgodność wewnętrznych procedur z ogólnie obowiązującą polityką bezpieczeństwa. Wszechstronna i fachowa ocena da Wam możliwość zoptymalizowania systemu ochrony oraz skuteczniejszego zarządzania spółką bez zmartwień dotyczących ewentualnych nieprawidłowości.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu wynikającemu ze współpracy z wieloma partnerami biznesowymi o różnych wymaganiach, jesteśmy w stanie przeprowadzić szczegółowy audyt bezpieczeństwa oparty zarówno na dokładnej ocenie stanu budynku i jego otoczenia, jak i na analizie przeprowadzanych w firmie operacji. Poddajemy audytowi zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne zagrożenia, oceniamy efektywność dotychczas zastosowanych rozwiązań i jesteśmy w stanie pomóc w wyborze skuteczniejszych metod ochrony. Każdy problem rozpatrujemy indywidualnie, zapewniając Państwu pełne wsparcie i doradztwo na wszystkich etapach współpracy. Jeśli więc zdarzy się, że w przypadku wykrycia jakichś nieprawidłowości będziecie wdrażać w strukturę organizacji któreś z zasygnalizowanych przez nas w audycie udogodnień, pomożemy Wam w sprawnej jego implementacji w firmową tkankę.

Zabezpieczenie informacji o klientach i pracownikach

W dzisiejszych czasach ogromne niebezpieczeństwo wiąże się zwłaszcza z wykorzystywanym oprogramowaniem – szczególnie jeśli dysponujecie Państwo sprofilowanymi pod przedsiębiorstwo aplikacjami oraz firmowym systemem Customer Relationship Management – i zagrożeniami płynącymi ze świata cyfrowego. Jeśli trzymane na serwerach dane są źle zabezpieczone stanowią bardzo łatwy łup dla hakerów czy nieuczciwej konkurencji, która przy ich wykorzystaniu może nawet szantażować dane przedsiębiorstwo. Systemy informatyczne wymagają kompetentnej ochrony, a pomoc przy utrzymaniu stopnia ich zabezpieczeń w należytym stanie należy do specjalności naszych audytorów.

Wyobraźcie sobie Państwo, że przez jedno niedopatrzenie w Waszym systemie dane wszystkich Waszych klientów i pracowników mogłyby zostać wykradzione. Straty wizerunkowe byłyby najprawdopodobniej najdelikatniejszą konsekwencją takiego stanu rzeczy, gdyż cyberprzestępcy mogliby równie dobrze zacząć podszywać się pod takie osoby - być może nawet odnosząc dzięki temu korzyść majątkową. Wiemy, co mówimy, bo oprócz wykonywania audytów bezpieczeństwa zajmujemy się także zawodowo informatyką śledczą, w obrębie której po śladach cyfrowych docieramy do sprawców przestępstw, kradzieży i malwersacji.

Nasi specjaliści od IT zrobią są w stanie wykryć wszelkie nieprawidłowości i luki w kodzie Państwa oprogramowania i podejmą niezbędne kroki, aby zaimplementowane przez nich rozwiązania wyeliminowały potencjalne zagrożenia. Przekłada się to na znaczący wzrost bezpieczeństwa przedsiębiorstwa po zakończonym audycie.

Kompetencje personelu a transparentne zarządzanie zasobami

Dla bezpieczeństwa informacji bardzo ważne jest też to, by pracownicy, którzy regularnie mają kontakt z poufnymi danymi, byli dobrze przeszkoleni w zakresie gospodarowania nimi i rozumieli konsekwencje związane z lekkomyślnym wyprowadzeniem ich na zewnątrz. Wielokrotnie zdarzało się bowiem, że z powodu niedociągnięć w komunikacji zarząd-personel, informacje o klientach – na przykład tych niesympatycznych – lądowały nawet na… facebookowych tablicach z ironicznymi komentarzami. Przykład idzie tu zresztą z góry, dlatego niezwykle istotnym czynnikiem są klarowne wewnętrzne procedury określające między innymi:

  1. Kto ma dostęp do konkretnych danych
  2. Jak przechowywane i katalogowane są informacje
  3. Jak postępować z poufnymi informacjami
  4. Jakie oprogramowanie chroni je przed wyciekiem
  5. Jak dotkliwe mogą być skutki niestosowania się do regulaminu


Moc zasilania awaryjnego musi być ściśle dostosowana do energetycznych potrzeb przedsiębiorstwa

Innym przykładowym zagadnieniem, które badamy w zakresie audytu bezpieczeństwa jest to, w jaki sposób firma jest przygotowana na wypadek przerwy w dostawie prądu. Im przedsiębiorstwo jest większe, tym wszelkie straty związane z nieprawidłowo podłączonym bądź niedostosowanym w pełni do jej powierzchni zasilaniem awaryjnym większe. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w wyniku której bez energii elektrycznej wszelki sprzęt po prostu przestaje działać, a straty, nawet z tytułu kilku godzin tej przerwy, są ogromne i zupełnie zaburzają skrupulatnie uprzednio zaprojektowany harmonogram. Nasz audyt temu zapobiegnie.

Czy monitoring jest konieczny?

W doborze konkretnych rozwiązań technologicznych trzeba być bardzo elastycznym. Takie kwestie jak monitoring są w dużej mierze zależne od charakteru prowadzonej przez Państwa działalności, niemniej nawet gdy na pozór nie wadzi ona nikomu i nie macie powodów do obaw, zawsze warto ubezpieczyć się na niespodziewane okoliczności. Kamery sprawdzają się też świetnie do użytku wewnętrznego, wywołując u pracowników poczucie, że w każdej chwili ktoś może na nich spoglądać i dzięki temu motywując ich do działania. Nie mówiąc już o ochronie przed takimi sytuacjami jak kradzież mienia, którą bez sprzętu rejestrującego trudno jest często komuś udowodnić.

Nie zastanawiajcie się i przeprowadźcie audyt bezpieczeństwa u siebie!

Wszystko to jest zaledwie obrazowym wycinkiem aktywności, jakich podejmujemy się w IBBC Group podczas realizacji audytu bezpieczeństwa. Zajmujemy się też przecież między innymi dokładną weryfikacją stanu budynku i wszystkich zagrożeń technicznych związanych z jego użytkowaniem, jak choćby niesprawnym sprzętem, czy starymi instalacjami, a ponadto problematyką BHP czy nawet stopniem zabezpieczeń na wypadek włamania czy pożaru. Po skorzystaniu z naszych usług audytowych będziecie Państwo mogli być spokojni, że kompleksowa analiza objęła wszystkie kluczowe sektory Waszej działalności. Komfortu pracy ze świadomością, że wszystko działa optymalnie i że praktycznie niczego więcej nie jesteście już w stanie zrobić nie zastąpi zaś nic. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług w tym zakresie.