Odpowiednio zorganizowany audyt wewnętrzny jest systemem wczesnego ostrzegania przed niekorzystnymi tendencjami i zagrożeniami pojawiającego się przed firmą.

Warto zatem zainwestować w pomoc specjalistów, gwarantujących, iż funkcja audytu wewnętrznego w firmie będzie wzorcowo spełniać swoje zadania. IBBC Group dostarcza swoim klientom najwyższej jakości usług w następującym zakresie:

  • samodzielne przeprowadzanie audytów wewnętrznych wybranych procesów / obszarów / jednostek organizacyjnych,
  • co-sourcing / częściowy outsourcing audytu wewnętrznego,
  • wsparcie eksperckie prowadzonych projektów audytowych,
  • wsparcie jednostek audytu wewnętrznego w tworzeniu środowiska kontrolnego (audit universe),
  • wsparcie jednostek audytu wewnętrznego w analizie ryzyka i tworzeniu planów audytów,
  • ocena działalności jednostek audytu wewnętrznego,
  • tworzenie i ocena metodyki przeprowadzania audytów wewnętrznych,
  • optymalizacja / usprawnianie realizacji działań audytorskich,
  • opracowywanie organizacji i zasad funkcjonowania komitetów audytu,
  • szkolenia dla audytorów wewnętrznych.