Posiadamy doświadczenie i rozwiązania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa przedstawicielom kadry zarządzającej, osobom eksponowanym oraz członkom ich rodzin. Realizujemy działania zarówno prewencyjne, jak i operacyjne. Świadczymy w tym zakresie kompleksowe usługi, które pozwalają stworzyć strategie bezpieczeństwa oraz plany eliminacji zagrożeń. Do usług z tego zakresu należą między innymi:
- kompleksowe planowanie ochrony,
- ochrona fizyczna,
- zapewnienie bezpieczeństwa podróży, zarówno krajowych jak i międzynarodowych,
- dobór i trening personelu ochronnego,
- koordynacja zabezpieczeń technicznych i fizycznych.