Naszym Klientom oferujemy usługi tworzenia i doskonalenia kompleksowych systemów zarządzania ryzykiem nadużyć, których źródłem mogą być m. in.: nieodpowiedni dobór pracowników, słabości mechanizmów kontrolnych, błędy w konfiguracji oprogramowania, luki w zasadach bezpieczeństwa czy nadużycia uprawnień.