IBBC Group oferuje wsparcie w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności w organizacjach. Badamy zgodność wewnętrznych regulacji organizacyjnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i z rynkowymi standardami postępowania.

Przygotowywane przez nas analizy compliance dotyczą szczególnie:

  • zarządzania informacjami poufnymi,
  • przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
  • wsparcia przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami, prawa oraz stosowanymi standardami rynkowymi,
  • kodeksu etyki i dobrych praktyk rynkowych,
  • weryfikacji przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umów.